Träning | Training

Följ mig på Facebook för uppdateringar varje dag!

Några av de sätt som Sunt Hästförnuft® skiljer sig från traditionell hästhantering är bland annat, men främst:

* Träning baserat på Sunt Hästförnuft® bygger på kommunikation mellan häst och människa!

 

* Att ta reda på hästens personlighet och utifrån denna bygga upp en träning. På samma sätt som att vi människor lär oss på olika sätt, samma gäller för hästarna. Traditionella hästträningsmetoder tenderar att använda ett enkelspårigt schema för alla hästar.

 

* Att Fråga och Invänta Svar.

* Använda motiverande belöning, omvänd psykologi och att ta hand icke-önskvärda beteenden, genom att utnyttja hästens naturliga instinkter - istället för bestraffning och våld.

* Med träning efter Sunt Hästförnuft® uppmuntras människan att förstå hästen, ur hans synvinkel och att göra anpassningar som ökar hästens trygghetsnivå.

 

De traditionella metoderna förväntar - och inte minst kräver - att hästar ska anpassa sig till den mänskliga värld de befinner sig i - oavsett om de är i stallet, i paddocken, på tränings- eller tävlingsbanan. Vilket är omöjligt. Traditionella metoder använder många gånger dominans, tvång och rädsla, och med våld tvinga fram ett resultat. Vilket skapar en rädd, osäker häst. Och en rädd häst är en svårtränad häst, till och med omöjlig - och inte minst farlig.

 

Träning med Sunt Hästförnuft...

Never give up on something that you can't go a day without thinking about...

 

My True Way of Being and Living with My Horses

Copyright © 2010-2018 Sunt Hästförnuft® | a horse girl. All rights reserved all content, incl. images. * * Registered trademark