Sunt Hästförnuft | A Horse Girl

Följ mig på Facebook för uppdateringar varje dag!

Hästar är flockdjur, och individer, var och en med sin unika personlighet, talang och förutsättning. Gemensamt för alla hästar är att de vill ha ledarskap, trygghet och tydliga regler.

 

Varje häst har sin plats och uppgift i flocken och flockledaren är avgörande för flockens överlevnad och bestämmer regler, håller ordning och fostrar.

 

Inte förrän hästen känner ett tydligt ledarskap från dig, som ledare i flocken, att det är du som bestämmer, kan han slappna och må riktigt bra. Först då kan han till fullo ägna sig åt att leka, träna och lära. Ett lärande som bygger på ledarskap, förståelse, vilja och kärlek.

 

Tillsammans med dig.

 

Lär känna din häst, kommunicera och samarbeta med honom, efter hans personlighet, förutsättningar och sätt. När du gör det kommer ni att få roligt och utvecklas tillsammans, och se resultat!

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid Träning, Samarbetet med din häst, och om hästens Personlighet.

 

 

Det kanske viktigaste i träningen med Sunt Hästförnuft® är att den bygger på att vi förstår våra hästar - inklusive vad som motiverar dem, skrämmer dem, ger dem glädje och trygghet, och hur de fungerar i sin naturliga miljö - och med denna förståelse skapa en kommunikation och ett samarbete mellan häst och människa.

 

 

Och det handlar om oss själva - hur vi är i förhållande till våra hästar. Att vi är ...

Sunt Hästförnuft® är hästmannaskap, en känsla och ett verktyg från en personlig, livslång erfarenhet och samvaro med hästar, och alltid baserat utifrån hästen och hans personlighet, förmåga och karaktär.

 

Sunt Hästförnuft® - ett sätt att tänka, kommunicera och leva. Så som jag ser det...

Vad menar jag med Sunt Hästförnuft...

positiva

lugna

i balans

medvetna

You know you´re a real horse person when you change lanes while driving and your "inside" leg moves to apply pressure...

Copyright © 2010-2018 Sunt Hästförnuft® | a horse girl. All rights reserved all content, incl. images. * * Registered trademark

 

My Way of Being and Living with My Horses