Personlighet | Personality

Copyright © 2010-2018 Sunt Hästförnuft® | a horse girl. All rights reserved all content, incl. images * * Registered trademark

Följ mig på Facebook för uppdateringar varje dag!

Vem är Din häst? Hästens personlighet...

Din häst är antingen en vänsterhjärna eller en högerhjärna, precis som vi människor. Antingen dominerar den vänstra halvan av hjärnan eller den högra.

 

Nästa "kategorisering" eller indelning, är om hästen är utåtriktad (extrovert) eller inåtvänd (introvert) - alltså fortfarande samma som hos oss. En del människor är blyga, andra framfusiga. Vissa av oss kan och vågar allt, andra vill inte prova på något som helst nytt. Känner du igen det? Inget är rätt eller fel, vi är bara olika, helt enkelt.

 

Att umgås med, träna och utbilda en vänster- respektive högerhjärna till häst, skiljer sig avsevärt från varandra. Typiska karaktärsdrag och kännetecken för en häst som är:

 

Vänsterhjärna och utåtriktad:

 

Energisk, vital, karismatisk, busig, tenderar att nafsa, slå med frambenen, lekfull, "bossig", egensinnig.

 

 

Vänsterhjärna och inåtvänd:

 

Lätt uttråkad, påflugen, vill argumentera, vill bocka, envis, matfokuserad, ointresserad, omotiverad/lat, svarar inte, lågmäld.

 

 

Högerhjärna och utåtriktad:

 

Impulsiv, svårt att stå still, verkar grinig, överreagerar, hyperaktiv, tendens att rusa, lättskrämd, flyktbenägen.

 

 

Högerhjärna och inåtvänd:

 

Känslig, tänker inte, misstänksam, oberäknelig, tendens att sparka, "fryser" innan utbrott, blyg, tveksam, stänger av,

undfallande.

 

 

 

Vad behöver vi så veta om respektive häst?

 

Klicka på respektive Vänsterhjärna eller Högerhjärna, eller välj i menyn, för att se vad Du bör veta, hur Du ska nå framgång med träning och inte minst, vad du inte ska göra med respektive typ.

No matter how many mistakes you make or how slow you progress. You're still way ahead of everyone who isn't trying...

 

My True Way of Being and Living with My Horses