Sunt Hästförnuft

Följ mig på Facebook för uppdateringar varje dag!

NOTERING: På grund av att "någon" otillåtet och på ett kränkande sätt missbrukat min webbsida och med vad därtill hör, är sidor med information av mer personlig karaktär låsta för obehörig användare! Övriga sidor gällande träning, når du via menyn uppe till höger!

 

Alla ni andra med vett och sans är naturligtvis välkomna att kontakta mig för full åtkomst, se nedan.

 

NOTICE: Because "someone" has improperly violated and infringed my website and my personal information, pages containing personal information are locked for the unauthorized user! Pages describing training etc, please use the menu up to the right!

 

Of course, all of you with common sense and an intellect are welcome to contact me for full access, see below.

 
 
 

 

My True Way of Being and Living with My Horses

Copyright © 2010-2018 Sunt Hästförnuft® | a horse girl. All rights reserved all content, incl. images. * * Registered trademark