NOTERING: På grund av att "någon" otillåtet och på ett kränkande sätt missbrukat min webbsida och med vad därtill hör, uppdateras inte denna webbsida längre och vi har en ny hemsida!

 

Alla ni andra med vett, sans och intelligens är naturligtvis välkomna att kontakta mig för info om den nya webbsidan, se nedan.

 

NOTICE: Because "someone" has improperly violated and infringed my website and information, this webiste is no longer updated and we have a new website!

 

Of course, all of you with common sense and an intellect are welcome to contact me for info about the new website, see below.